Odet van Zonneveld och Henk Nimeijer har drivit Västanviks camping i 18 år.

Campingägare besvikna på kommunen

Dela:

Under en längre tid har ägarna Odet van Zonneveld och Henk Nimeijer sett att det blivit allt färre svenska gäster på Västanviks camping. Under våren och försommaren var de holländska gästerna till och med fler än de svenska.

Ägarna är övertygade om att minskningen beror på att skyltningen i Leksand och vid riksvägen blivit sämre och att många med husbilar tillåts campa gratis på kommunens parkeringar.

— Vi har aldrig klagat förut och vi älskar Sverige och vårt jobb, säger Odet van Zonneveld och ler.

Odet säger att de påtalat problemen för kommunen under lång tid och att de nu ser att intäkterna sjunker märkbart.

— För ett par år sedan märkte vi att påtagligt färre gäster kom från Sverige och den utvecklingen har fortsatt. Bara på denna månaden har antalet gästnätter från svenska campinggäster minskat med 30 procent, berättar Odet van Zonneveld.

— Vi tror att det har med framförallt skyltningen, men även parkeringarna att göra, säger Henk Nimeijer.

De anser att kommunen och Trafikverket inte behandlar campingarna likvärdigt. Ett exempel är att det numera saknas en skylt till Västanviks camping inne i centrala Leksand.

—  Det svar vi fått i möte med kommunen är att man inte vill ha trafik över bron, men från andra hållet går det tydligen hur bra som helst att åka över bron, konstaterar Odet van Zonneveld.

Paret syftar på skyltningen vid Åkerörondellen som hänvisar till både Västanviks camping och Leksands Strand medan det på Noret-sidan bara skyltas till Leksands Strand.

Kommunen uppger att det är fritt fram att ansöka om skyltning.

— Det åligger näringsidkaren att ansöka om skyltning hos väghållaren som kan vara trafikverket/kommunen. Det är näringsidkaren själv som betalar för skyltarna, svarar kommundirektör, Göran Wigert.

När det gäller skyltningen från riksvägen säger trafikingenjör Lars Lindblom vid Leksands kommun att de försökt stötta campingen gentemot Trafikverket.

— Tidigare fanns även vägvisning från riksväg 70 men den valde Trafikverket att ta bort i samband med översyn av vägvisning längs riksväg 70 för några år sedan. Detta gjordes trots starka protester från kommunens sida, säger Lars Lindblom.

Lars Lindblom säger också att han kontaktat Trafikverket för att klaga och framföra att gäster inte hittar rätt.

— En konsekvens av det är att gäster till Västanvik faktiskt kommer fel, enligt tidigare information från de som driver campingen, därför har jag kontaktat Trafikverket angående detta och jag var som sagt långt ifrån nöjd med deras beslut att ta bort denna vägvisning.

Men någon förändring verkar inte vara på gång, enligt Odet van Zonneveld.

— Runt Leksand finns det fem skyltar med hänvisning mot Leksands Strand och två mot oss, vi har bett Trafikverket sätta tillbaka skylten, men det kommer de inte göra, säger Odet van Zonneveld.

Att Leksand strand har skyltning från riksväg 70 baserar Trafikverket på avstånd. Om det är mindre än fem km från riksvägen kan det skyltas och då det visade sig att Västanviks camping ligger sex kilometer från riksvägen togs skylten bort.

– Vilket gör det svårförklarat att även Moskogen som ligger väldigt nära riksvägen tappade sin skyltning, påpekar Lars Lindblom.

”Lokalbefolkningen kommer till oss och klagar på alla husbilar som står parkerade länge på allmänna parkeringar”, berättar Odet van Zonneveld och Henk Nimeijer.

Ställplatser för husbilar

Husbilsägandet har ökat mycket de senaste åren. Enligt svensk lagstiftning har husbilar rätt att stå parkerade 24 timmar om inget annat anges.

— Hur kan det vara okey att husbilar står gratis på kommunens parkeringar istället för att hänvisas till de campingplatser som faktiskt finns inom kommunen, undrar Odet van Zonneveld, som menar att det även finns en kostnad för kommunen som får tömma överfulla soptunnor och städa på skräpiga ställplatser.

Ägarparet tycker också att kommunen gjort fel som låtit arrangörer till evenemang erbjuda ställplatser istället för att deltagarna hänvisas till campingarna.

— Vi har förstått att flera evenemang i Leksand har haft campingerbjudande på kommunens parkering för 100 kronor natten, vi kan aldrig konkurrera med ett sånt erbjudande, säger Henk Nimeijer.

Kommundirektör Göran Wigert tycker inte att den bilden stämmer. Kommunen har inte hyrt ut ställplatser utan en del av parkeringsplatserna vid Tegera Arena.

— Vi har hyrt ut yta för Leksand dog show vid Tegera arena enligt ett treårigt avtal. De har utnyttjat området för ställplats för att deras deltagare vill ha närhet till evenemangsområdet. I övrigt gäller vanliga parkeringsregler med möjlighet att parkera ex. en husbil upp till 24 timmar.

Linda Axelsson
Linda Axelsson
linda.axelsson@siljannews.se
    Dela:

    Evenemang Se alla