”Samverkan är helt nödvändig”

Dela:

Ett tätare och effektivare samarbete över kommungränserna är den nya vägen att gå. Det menar Leksands kommuns samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg som tack vare en ny lagstiftning lättare kan samverka med andra kommuner.

— Vi har egentligen i alla år sagt att vi förr eller senare kommer samarbeta mer med Rättviks kommun eftersom vi ligger så pass nära varandra samt att vi har spetstjänster i både kommunerna.

Beslut om utökat samarbete mellan kommunerna fattas den politiska vägen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där ett första steg i samverkan mellan Leksand och Rättviks kommuner ser man nu över hela samhällsutvecklingsförvaltningen där det just nu undersöks om Leksands kommuns mät- och kartavdelning tillsammans med GIS blir en gemensam avdelning tillsammans med Rättviks kommuns motsvarighet men också med andra grannkommuner. Detta första steg hoppas man kunna inleda under 2020.

— På det sättet kommer vi sedan beta av område för område inom Samhällsutveckling. Vi delar redan idag på tjänster så som bostadsanpassning som vi delar med Gagnef och Rättvik, vi delar på energi- och klimatrådgivning tillsammans med fem kommuner och en naturvärdstjänst så vi har ju redan en del samverkansområden med skillnaden att de inte fattats genom politiska beslut. Nu vill vi utveckla det ännu mer och se hur vi kan stärka oss tillsammans.

Vilka är det största fördelarna med att samverka mer mellan kommunerna?

— Att vi blir större helt enkelt. Istället för att ha två mindre organisationer vill vi bilda en stor och gemensam vilket underlättar på flera plan. Det blir en större gemenskap samt att nyanställda medarbetare lättare kan slussas in i verksamheten. Det innebär fördelar även vid sjukskrivningar och semestrar.

Sjöberg tycker att man hittills bara sett positiva resultat av de samverkansformer som finns idag.

— Ser vi till energi- och klimatrådgivningen där vi är fem kommuner som gått ihop kan vi ha en heltidstjänst. Utan samverkan hade det kanske varit en tjänst på tio-femton procent för varje enskild kommun. Bostadsanpassningen är i stort sett samma sak där vi har ett team på två personer här i Leksand som täcker Leksand, Rättvik och Gagnef. Man blir helt enkelt fler och kan koncentrera sig fullt ut på arbetsuppgifterna.

För Sjöberg är samverkan något som måste till för att kommunerna fortsatt ska kunna utvecklas i den riktning man vill.

— Ja, helt klart. Det är ont om folk helt enkelt och vi lever med konstanta effektiviseringskrav där vi ska utföra bättre jobb till en lägre peng, därför är samverkan helt nödvändig.

Han poängterar att samarbetet måste leda till positiva effekter i bägge kommunerna om det ska vara någon idé att samverka.

— Det är en komplex fråga och det är viktigt att båda parter att vi hamnar på rätt nivå i samverkan. Vi måste se vinster för samtliga parter även om det inte alltid handlar om kortsiktiga lösningar utan vad vi kan tjäna på det i längden. Men bara det att vi pratar över kommungränserna är ganska stort. Det har tyvärr inte förekommit i den utsträckning som det kanske borde ha gjort tidigare. Sen måste vi låta allt ta den tid det tar innan vi är framme. Det är viktigt att våra tjänstemän får tid på sig att se över sina respektive områden för att komma fram till vad och hur vi kan samarbeta.

Just nu undersöks också möjligheter till samverkan inom kultursektorn vilket är ett område Leksands kommun presenterat stora besparingar inom. Sjöberg berättar att man just nu befinner sig i det stadiet där man undersöker om det finns tjänster i de olika kommunerna som man kan dra nytta av tillsammans.

Så om vi leker med tanken kan det om några år bli en och samma kulturchef för både Leksands och Rättviks kommun?

— Ja, det kan bli en och samma samhällsutvecklingschef också, det är lite svårt att svara på just nu. Går vi hela vägen kommer det ju till slut att bli så men vi får helt enkelt se var vi hamnar. Just nu är det ganska förutsättningslöst där vi undersöker vilka möjligheter som finns.

I grund och botten handlar hela samverkansidén om effektivisering och att stärka upp de olika organisationerna.

— Ja, effektivisering och kompetensförsörjning. Det är lättare att få folk till en större organisation samt att det är enklare att täcka upp för varandra. Man blir väldigt sårbar på en ensam tjänst om det inträffar sjukskrivningar eller liknande och vi alla, både medborgare och vi som arbetar, skulle dra nytta av mer samverkan, avslutar Åke Sjöberg.

Rasmus Näsman
Rasmus Näsman
rasmus.nasman@siljannews.se
    Dela: